Master Fotografie op campus C-mine Genk

1e Master Fotografie:
de realisatiefase (gespecialiseerd niveau)

In de masteropleiding start je met een stage (10 weken) in binnen- of buitenland. Je kiest je plek op basis van je persoonlijke interesse en de toekomstplannen. Na de stageperiode werk je aan een onderzoek dat uitmondt in een creatief en/of transdisciplinair werkstuk. Je realiseert dit ofwel als een zuiver artistiek werk ofwel binnen de wereld van de toegepaste media. We begeleiden je continu op vaktechnisch, inhoudelijk en theoretisch niveau. Het is een jaar waarin je jezelf als student artistiek ontplooit. Bij het streven naar kwaliteit spelen het artistiek en het creatief onderzoek en het experiment een grote rol. Onderzoek en nieuwe ontwikkelingen binnen en tussen de verschillende disciplines worden gestimuleerd. 

Eindejaarstentoonstelling EXIT

Elk jaar stellen de masterstudenten van de opleidingen Beeldende Kunsten, Audiovisuele Kunsten en Productdesign op campus C-mine Genk – samen met de masterstudenten van de opleiding Beeldende Kusten van PXL-MAD en de opleidingen Architectuur en Interieurarchitectuur van de UHasselt – hun eindwerk voor tijdens de eindejaarstentoonstelling EXIT. Ieder masterproject getuigt van de constante wisselwerking tussen onderwijs en onderzoek en van de persoonlijke, creatieve ontwikkeling van onze studenten.

Master Fotografie op campus C-mine Genk

Bekijk de portfolio's van onze afgestudeerden

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by