Lezingen en workshops

Jaarlijks organiseert LUCA een rist lezingen, workshops en toonmomenten. Zo hou je een vinger aan de pols en ben je zeker dat je de evoluties in de kunst en in de creatieve sector op de voet volgt.

Jaarlijkse initiatieven

Vorige activiteiten

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by