Koren, orkesten en ensembles

De KOREN worden gevormd met de studenten muziek die niet in het symfonieorkest meespelen. Er zijn verschillende formaties: een basiskoor (1ste bachelor), een groot koor (overige jaren) dat jaarlijks een oratorium breng en een koor dat een Bach-productie realiseert (Matteus- of Johannespassie, Hohe Messe). Dirigenten zijn: Kurt Bikkembergs, Johan Van Bouwelen en Erik Van Nevel.

Meespelen in het SYMFONIEORKEST is een ideale kennismaking met het grote orkestrepertoire en de typische facetten van het orkestspel. Bij het uitvoeren van grote oratoria wordt met de koren samengewerkt. Het symfonieorkest speelt ook regelmatig extra muros. Het staat onder leiding van Ivan Meylemans, maar krijgt soms ook een gevorderde student orkestdirectie als dirigent.

Het HARMONIEORKEST o.l.v. Jan Van der Roost is een uitgebalanceerde groep van klarinetten, saxofoons, andere hout- en koperblazers, percussie, contrabassen en harp. De spelers krijgen een samenspeltraining en leren het blaasorkestrepertoire kennen, studenten hafabradirectie leren er hun stiel en jonge componisten in opleiding krijgen de kans om voor dit orkest te componeren. Het ensemble geniet internationale bekendheid en realiseert geregeld cd’s.

Het PERCUSSIEORKEST o.l.v. Ludo Claesen wordt gevormd door alle hoofdvakstudenten slagwerk. De bezetting is variabel, met enerzijds de “ritmische” instrumenten en anderzijds de “klavieren” tot de basmarimba toe. Veel uitgevoerde werken zijn van hedendaagse Amerikaanse origine, maar er staan ook transcripties van klassieke composities op het programma. Componisten uit eigen huis hebben een voorkeur voor dit magische medium, dat soms verruimd wordt door het gebruik van elektronische apparatuur.

De BIG BAND is een onmisbare component in de opleiding tot jazzmusicus, die meestal in klein ensemble optreedt. De big band heeft een dubbele doelstelling: intra muros maken studenten kennis met de uitvoeringspraktijk eigen aan dit ensemble; extra muros wordt belangstelling gewekt voor dit muziekgenre. Op het programma staan zowel didactisch gerichte werken als klassieke jazz “standards”. De big band staat onder leiding van Frank Vaganée.

In een zangopleiding is het evident dat opera niet enkel muzikaal-vocaal, maar in zijn totaliteit benaderd wordt. Daarom is er wekelijks een OPERA-ATELIER. Studenten plaatsen er losse operafragmenten op de scène en realiseren regelmatig een volledige operaproductie. Recent waren er uitvoeringen van werken van Mozart, Strauss, Bernstein. De operaklas wordt geleid door vocale coach Johan Uytterschaut en regisseur Jos Verlinden, bijgestaan door pianiste Hilde Persyn.

De CURSUS LIED ontstond uit het onderzoeksproject ‘in Tränen unendlicher Lust’ rond actualisering van het Lied. Jonge zangers en pianisten maken er kennis met het liedrepertoire en leren de liederen op een actuele, soms experimentele maar altijd oprechte manier te interpreteren door hun emoties te tonen, op het podium te bewegen en contact te maken met het publiek. De coaches zijn Lieve Jansen (zang), Michel Stas (piano) en Marijke Van Heddeghem (beweging).

Het ENSEMBLE NIEUWE MUZIEK heeft een middelgrote bezetting. De groep opteert voor muziek van na 1900 die elders niet veel aan bod komt (Boulez, de Falla, Français, Milhaud, Schönberg…) en schenkt bijzondere aandacht aan composities (vaak creaties) van Belgische toondichters. Met The Medium van Menotti werd in samenwerking met de operaklas het moderne kameroperarepertoire aangesneden. Geert Callaert leidt het ensemble nieuwe muziek.

Het ATELIER OUDE MUZIEK is bedoeld voor zangers en instrumentalisten die geboeid zijn door de oude stijlperioden. Het is een kennismaking met de literatuur van vóór 1750. Stijlkenmerken, oude stemmingen, retoriek, affectenleer, bronnenstudie en bibliotheekverkenning komen zowel theoretisch als praktisch aan bod. Jaarlijks wordt projectmatig rond een bepaald concertthema gewerkt. Het atelier staat onder leiding van Erik Van Nevel.

Het KAMERKOOR o.l.v. Erik Van Nevel bestaat vooral uit studenten zang en koordirectie. Zij bestuderen bepaalde facetten van het koorrepertoire die, omwille van hun moeilijkheidsgraad en typische stilistische noden, niet aan bod komen in de andere kooractiviteiten. Op die manier vertolkt het koor ook eerder zelden gehoorde muziek en worden de vaklui van morgen geconfronteerd met de hoogste professionele eisen.

Alle hoofdvakstudenten saxofoon repeteren wekelijks o.l.v. Tom De Haes in het SAXOFOONENSEMBLE. De voorbije jaren verleende dat zijn medewerking aan verschillende concerten, zowel intra- als extra-muros. Zo waren ze o.a. te horen op de opening van het academiejaar van de Hogeschool voor Wetenschap & Kunst. Naast origineel werk staan verschillende bewerkingen van de dirigent op het repertoire van dit ensemble.

Op het repertoire van het KOPERENSEMBLE staan, naast origineel hedendaags werk, ook bewerkingen van composities uit vroegere stijlperiodes. Het ensemble stond recent in voor de opluistering van de opening van het werkjaar van de Koninklijke Vlaamse Ingenieurs Vereniging en voor de muzikale omlijsting tijdens de academische opening van de Hogeschool voor Wetenschap & Kunst in het Vlaams Parlement. Het koperensemble staat onder leiding van Benny Wiame.

Alle hierboven genoemde ensembles hebben een eigen aandeel in de concertprogrammatie (donderdagavonden) van het tweede trimester. Een concertfolder is op aanvraag te verkrijgen.

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by