De stap van striptekenaar naar illustrator en terug is erg klein. Beiden ontmoeten elkaar in het keuzetraject BA Beeldverhaal / MA Graphic Storytelling, waar je je grafische en narratieve vaardigheden kan ontplooien. Je leert persoonlijke verhalen te vertellen door middel van het klassieke stripverhaal, de striproman, de cartoon, de illustratie,... In de ateliers Illustratie, Tekenen en Strip verdiep je je in tekentechnische aspecten. Zo krijg je als student de kans om letterlijk uit je hokjes te breken. Je verdiept je daarbij in de nieuwste technologieën en bestudeert de diverse media (print en digitaal). Daarnaast oefen je verschillende verteltechnieken om je eigen verhaal op een persoonlijke manier te kunnen vertellen.

De vierjarige academische afstudeerrichting Grafisch Ontwerp, keuzetraject Beeldverhaal van campus Sint-Lukas Brussel bestaat uit een driejarige bacheloropleiding en een eenjarige masteropleiding. In het derde jaar start je met een internationaal semester gevolgd door een stage en sluit je af met een bachelorproef die je voorbereidt op de masteropleiding. Tijdens de opleiding bestudeer je het brede veld van de visuele en grafische cultuur. De ateliers zijn gericht op het ontwikkelen van visuele concepten, narrativiteit, sequentie en onderzoek naar mediatoepassingen. De complexiteit van de atelieropdrachten wordt gaandeweg verhoogd.

Specifieke theorievakken zoals Stripanalyse, Stripgeschiedenis, Storytelling, Literatuur,… zijn onlosmakelijk met de ateliers verbonden. Dit maakt het traject uniek in Vlaanderen én daarbuiten. Onderzoek stuurt je kritische attitude aan en geeft je de nodige intellectuele bagage om uit te groeien tot autonome beeldverhaalauteur of illustrator. Brussel, nog steeds het mekka van het beeldverhaal, oefent ook een grote aantrekkingskracht uit op jongeren uit heel de wereld die hun teken- en verteltalent willen ontplooien.

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by