Jouw studietraject: trajectbegeleiding en zorgcoaches

Speciaal statuut: functiebeperking, werkstudent, topsport,...

Sommige studenten werken naast hun studie, beoefenen topsport of zijn zelfstandig ondernemer. Er zijn ook studenten met een functiebeperking en studenten met tijdelijk bijzondere omstandigheden(sterfgeval, ziekte,…). Deze specifieke situatie kan het studieproces beïnvloeden. Zorgcoaches kunnen samen met de student en opleiding op maat onderwijs- en examenfaciliteiten toekennen*.
 
Om je statuut als topsportstudent, werkstudent, student met een functiebeperking of student-ondernemer officieel te laten erkennen, moet je een procedure doorlopen door een aanvraag te richten tot de zorgcoach. Per statuut zijn er enkele criteria voor de toekenning van het statuut. Voor de criteria van functiebeperking werkt LUCA met de registratie volgens de Vlaamse Onderwijsraad. Je vraagt dit statuut bij de zorgcoach aan via je KU Loket voor 31 oktober van het academiejaar.

Samen met de student bekijkt de zorgcoach en opleiding welke onderwijs- en/of examenfaciliteiten zinvol en haalbaar zijn. Je hebt niet automatisch recht op faciliteiten, deze worden in overleg met de opleiding verleend. Je onderwijs- en examenfaciliteiten zijn ofwel jaarlijks te vernieuwen ofwel geldig gedurende je hele schoolcarrière bij LUCA.

Faciliteiten mogen het verwerven van de eindcompetenties niet in gedrang brengen. Enkel het proces en de wijze waarop de competenties worden verworven, wordt aangepast. Hierdoor brengen de toegekende onderwijs- en examenfaciliteiten de principes van het gelijkheidsbeginsel voor alle studenten binnen de opleiding niet in het gedrang. 

Contactgegevens:

Ombuds

Op elke campus is er  onderwijs- en examenombudsdienst.  Deze persoon helpt je bij onderwijs- of examenvragen of problemen. Hij of zij is gebonden  aan discretieplicht.

Studietrajectbegeleiding

Studenten kunnen bij de trajectbegeleiding terecht voor informatie, advies en begeleiding over diverse aspecten van het studietraject (ISP), studievoortgang,…

De trajectbegeleider maakt samen met jou een analyse van je behaalde resultaten, je leerkrediet, je verdere traject en aanpak. Wanneer het nodig blijkt kan er na overleg met de trajectbegeleider een (wijziging in je) geïndividualiseerd traject voorgesteld worden. Dan neem je bij voorbeeld vakken van je eerste én tweede jaar op.
De trajectbegeleiders zijn het aanspreekpunt voor vrijstellingsaanvragen.

Contactgegevens trajectbegeleider(s)

C - Mine Genk

Audiovisuele kunsten Animatiefilm tom.vanroy@luca-arts.be
Audiovisuele kunsten Communicatie - en multimediadesign/Voorbereidingsprog/Schakeljaar nathalie.vaes@luca-arts.be 
Audiovisuele kunsten Televisie - Film/Voorbereidingsprog/Schakeljaar geert.werkers@luca-arts.be 
Beeldende Kunsten Fotografie en Productdesign barbara.kok@luca-arts.be 
Alle Educatieve Masters grietje.cleys@luca-arts.be

Lemmens 

Muziek Compositie dirk.denef@luca-arts.be
Muziek Directie mark.joly@luca-arts.be
Muziek Instrument - Zang Accordeon/Gitaar/Harp/Orgel/Slagwerk/Percussie stefaan.celen@luca-arts.be
Muziek Instrument - Zang Blokfluit/Klavecimbel/Oude Muziek bart.coen@luca-arts.be
Muziek Instrument - Zang Houtblazers philippe.benoit@luca-arts.be
Muziek Instrument - Zang Kamermuziek 4K/5K anne.opdebeeck@luca-arts.be
Muziek Instrument - Zang Koperblazers/Saxofoon nadine.bal@luca-arts.be
Muziek Instrument - Zang Piano/Zang susanne.deneve@luca-arts.be
Muziek Instrument - Zang Strijkers marc.tooten@luca-arts.be
Muziek Jazz  - Lichte Muziek peter.hertmans@luca-arts.be
Muziek Muziekpedagogie loes.vandewalle@luca-arts.be
Drama en Educatieve Master Muziek & Podiumkunsten - drama els.jourquin@luca-arts.be
Educatieve Master Muziek & Podiumkunsten - muziek luk.bastiaens@luca-arts.be

Narafi

Alle opleidingen trajectpro@luca-arts.be

Sint - Lucas Gent

Beeldende Kunsten alle richtingen en opties/Voorbereidingsprog/Schakeljaar dirk.bogaert@luca-arts.be
Beeldende Kunsten Specifieke lerarenopleiding/Educatieve Master AVK-BK-PROD grietje.cleys@luca-arts.be
Professionele bachelors Beeldende Vormgeving / Interieurvormgeving trajectpro@luca-arts.be

Sint - Lukas Brussel

Audiovisuele kunsten animatiefilm + film / Beeldende Kunsten: Grafisch Ontwerp (Media & Information Design) / Doc Nomads - Erasmus Mundus Master/ Vrije Kunsten elke.vandamme@luca-arts.be
Beeldende Kunsten Fotografie kris.vanbeek@luca-arts.be
Beeldende Kunsten Fotografie ronny.smedts@luca-arts.be
Educatieve Master AVK - BK - PROD grietje.cleys@luca-arts.be
Bouw professionele bachelor freek.dehovre@luca-arts.be
Professionele bachelor interieurvormgeving trajectpro@luca-arts.be

Studiebegeleiding

Alle studenten kunnen, vrijwillig, een beroep doen op verschillende vormen van  algemene studiebegeleiding. Studiebegeleiding omvat : infosessies / workshops o.a.  over het aanleren studietechnieken, organiseren van de studietijd, planning, ... 

Contactgegevens:

campus C - Mine (Genk) en campus Lemmens (Leuven) annelies.bas@luca-arts.be    Online afsprakenagenda
campus Sint - Lukas (Brussel) en campus Narafi (Vorst) els.verbruggen@luca-arts.be  Online afsprakenagenda
campus Sint - Lucas (Gent) ruth.dehert@luca-arts.be  (Vanaf 1 september 2019 tot 1 mei 2020 vervanging door Maryse.dewaele@luca-arts.be)

 

Stuvo

De dienst Studentenvoorzieningen is er om het studentenleven vlot en zorgeloos te laten verlopen.

De studentenvoorzieningen (Stuvo) worden georganiseerd door Stuvo LUCA. Stuvo geeft info, advies en begeleiding rond financiële dienstverleningmedische en psychologische dienstverlening, huisvestingstudentenjobsvoedingsport, cultuur en mobiliteit.

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by