Historiek

De geschiedenis van Sint-Lucas gaat 150 jaar terug. In 1862 vroeg kunstenaar Jean-Baptiste Bethune aan de Broeders van de Christelijke Scholen tekenlessen te organiseren in Gent. 

Al snel werd Gent de bakermat van waaruit zich een nationaal net van katholieke kunstscholen ontwikkelde. De inspiratiebron was de neogotische beweging, waarin alle kunsten en ambachten waren geïntegreerd. De broeders ontwikkelden een eigen onderwijspedagogiek die speciaal was afgestemd op het opleiden van ambachtslui en beoefenaars van de nijverheidskunst, twee beroepscategorieën waar grote nood aan was tijdens de eerste jaren van de industriële samenleving.

2012 was een bijzonder jaar voor het Sint-Lucaskunstonderwijs. We vierden dat jaar onze 150e verjaardag. Ondertussen is Sint-Lucas deel geworden van LUCA School of Arts, een hogeschool gespecialiseerd in hoger kunstonderwijs.

Historiek
Historiek
Historiek
Historiek
Historiek
Historiek
Historiek
Historiek

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by