Historiek

De laatste decennia is er veel gebeurd op campus Lemmens.

Onder het beleid van Paul Schollaert (1988 tot 2005) werd in 1988 binnen het Lemmensinstituut, aanvullend op de muziekopleidingen, een opleiding Woordkunst opgericht. Ook de opleiding Muziektherapie en de afstudeerrichting Jazz werden dankzij hem aan het opleidingsaanbod toegevoegd. Vanaf het academiejaar 2005-2006 manifesteerde de woordkunstopleiding zich als Drama. Een vernieuwd team bouwde haar uit op drie pijlers: Spelen, Spreken en Maken.

De nieuwe opleiding scherpte haar profiel jaar na jaar aan, en werd door de directie ondersteund op vlak van techniek en infrastructuur. Samen met andere organisaties zoals stadsgezelschappen fABULEUS en Het nieuwstedelijk (de recente samensmelting van muziektheatergezelschap Braakland/ZheBilding en theatergezelschap de Queeste) en kunsteducatieve organisaties Artforum, De FaktorY, Wisper en Mooss, nam de opleiding Drama gedeeltelijk haar intrek in OPEK aan de Vaartkom in Leuven, en positioneerde zich zo 'in de wereld’.

Anno 2019 is de opleiding een echte theateropleiding geworden waarbij vakkundigheid, authenticiteit en eigenzinnigheid de drie kerncriteria zijn. De focus ligt daarbij nog meer dan voorheen op het ‘spelen’ en ‘maken’ van tekst.

Sinds 1995 maakte het Lemmensinstituut deel uit van de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, die in september 2012 omgevormd werd tot LUCA School of Arts, lid van de Associatie KU Leuven. Thomas De Baets is opleidingshoofd Muziek en Geert Kestens leidt de opleiding Drama.

Wat voorafging...

In 1879 werd, in opdracht van het Belgische episcopaat, het Lemmensinstituut opgericht in Mechelen onder leiding van Jaak Nicolaas Lemmens, docent orgel van het Brusselse muziekconservatorium. Zijn opvolgers, Edgar Tinel (1881 tot 1909) en Aloys Desmet (1909 tot 1917) verruimden nadien het opleidingsmodel van het loutere orgelspel naar muziektheorie en compositie. Onder het beheer van Mgr. Julius Van Nuffel (1918 tot 1952) en Mgr. Jules Vyverman (1952 tot 1962) kwam er in het curriculum vervolgens grote nadruk op het vocale in de vorm van koorzang en koordirectie.

Jozef Joris (1962 tot 1988) goot de onderwijsideeën van zijn voorgangers in een legaal, structureel kader waardoor de diploma’s in hun waarde erkend werden. Hij wou - toen eerder radicaal - musici-pedagogen vormen voor het algemeen vormend onderwijs. In 1971 richtte hij daarnaast de eerste wettelijk erkende muziekhumaniora in het land op. Voor de realisatie hiervan leidde Joris in 1968 de verhuis van het instituut van Mechelen naar Leuven, waar sindsdien een volwaardige campus werd uitgebouwd.

 

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by