Als Game designer combineer je spelconcepten met nieuwe technologieën en bedenk je nieuwe scenario’s voor games. Je maakt kennis met de conceptuele, grafische en technologische uitwerking van games en past deze bouwblokken creatief toe binnen alledaagse problematieken.

Je wil de gebruiker triggeren, motiveren en bewust maken van ‘serieuze’ onderwerpen door de juiste balans te vinden tussen spel en leren. Als game designer ontwikkel je een diepgaand begrip van bestaande speluitdagingen en vorm je een visie op vernieuwende gametoepassingen. Je kennis van games zet je in volgens de noden van de doelgroep, de context en het doel. Verder denk je na over hoe je complexe of dagelijkse activiteiten ludiek kan vormgeven en ontwerpen. Je wordt opgeleid tot een excellente designer, ijzersterk in de conceptuele ontwikkeling van een spel.

Na de opleiding beheers je een uitgebreid pallet van tekenvaardigheden, concept art, 2D en 3D ontwerp, scenario en interaction design technieken. Ook kan je je verdiepen in nieuwe interactieve sensortechnologieën, experimentele art games, game engines & consoles, mobiele games, pervasive games, marketing games, games die creativiteit bevorderen, etc. Op het einde van de rit weet je dus hoe een game van A tot Z wordt ontwikkeld en gepresenteerd. 

Communicatie- & Media Design samengevat in 8 troeven

  • CMD is de enige academische nieuwe media opleiding van Vlaanderen. Reeds meer dan 15 jaar geleden toen de eerste lading CMD'ers de markt bevolkten, volgt deze opleiding op de voet de evoluties in nieuwe media én in games.

  • Een gemotiveerd team van docenten dat zich specialiseert in het werkveld of in één van de drie onderzoeksgroepen op campus C-mine: Re-visionary, social spaces en en Play & game. Verder heeft een op zeven docenten een PhD of volgt nog een doctoraatsopleiding.

  • Afwisselend programma: in de eerste twee bachelorjaren worden lesweken met hoorcolleges en oefensessies afgewisseld met projectweken. In het derde bachelor en in de master werken we met thematische modules. De klassen tellen gemiddeld 15 à 30 studenten. Geen overvolle aula's dus! 
  • Tijdens de projectweken en modules krijg je intensieve coaching in kleine teams. Je bundelt jouw kennis en skills die je hebt opgedaan tijdens de lessen en werkcolleges en past die toe in een studentenproject onder begeleiding van een team van docenten uit verwante disciplines (voor interaction design zijn dat interaction design, grafische vormgeving, audiovisuele technieken, marketing, interactieontwikkeling/webontwikkeling - voor game design zijn dat game concept, game art, animatie, game engines, 2D en 3D visualisatietechnieken, interactieontwikkeling).
  • Afstuderen met een academische bagage én een rijkgevuld portfolio in een sector in beweging. De nieuwe media sector snakt naar hoogopgeleide creatieve én technisch aangelegde duizendpoten. Zo verwacht men tegen 2017 maar liefst 4,8 miljoen nieuwe Europese jobs in de sector van mobiele apps (wat slechts één mogelijke sector is voor C-MD'ers). Bekijk ook eens deze creatieve vacatures: C-MD'ers komen voor het merendeel ervan in aanmerking, afhankelijk van hun afstudeerprofiel (interaction of game), interesse én studententraject (modulekeuzes, stage, ...).
  • Studentenprojecten met echte opdrachtgevers zoals VRT Innovatielab/Ketnet, VITO, Schneider Electric, kunstencentrum Vooruit Gent, Manifesta 9, C-Mine Crib, Innovatiecentrum Limburg, musea, winkeliers, ZOL Genk, Brandweer Genk, enz.
  • Gewaardeerde gastsprekers zoals Clo Willaerts (Sanoma), Sofie Verhalle (Talking Heads), Rob van Kranenburg (the Internet of Things), Erik Willemse (Nascom), Jasper Olaerts (C-Mine Crib), onderzoekers EDM (UHasselt), onderzoekers iMinds (UGent), enz.
  • Nieuwbouw in de creatieve omgeving van C-mine Genk: de buren van LUCA, Campus C-mine, zijn organisaties als  FabLab Genk, C-Mine Crib, DesignHub Limburg, Deusjevoo en Microsoft Innovatie Centrum, maar ook entertainment als Euroscoop, Cultuurcentrum en Easy Fit.

1ste Bachelor: verkennen

Het eerste bachelorjaar maakt je wegwijs binnen de drie kerndisciplines: game art, game technologie en game concept. Je verkent de basisbegrippen en de vaardigheden nodig voor het ontwikkelen van een spel. Voor het uitbouwen van je visual artist skills wordt een sterke basis gegeven van tekenen en visualisatietechnieken. Je krijgt ook een introductie in interaction design en game technologie.

Deze kennis verwerf je in lesweken met hoorcolleges, workshops en opdrachten enerzijds en caseweken anderzijds. In deze caseweken pas je de aangeleerde kennis toe in vakoverschrijdende opdrachten. Zo maak je een eigen portfolio-site met een focus op het uitwerken van je eigen avatar en werk je in groep aan een game voor een specifieke doelgroep.

Je wordt beoordeeld op het toepassen van je aangeleerde basiskennis, je creativiteit, je onderzoeksproces en je kwaliteiten als teamspeler. De feedback op de cases neem je mee naar de basisvakken waar je jouw kennis en aanpak bijstuurt.

2de Bachelor: verdiepen

In het tweede jaar verdiep je je verder in de kernvakken van het eerste jaar. Je focust niet langer op één mediadrager maar geeft je spelconcepten transmediaal vorm. Naast de bestaande game-technologieën leer je ook audiovisuele technieken. De skills die je binnen de kernvakken aangeleerd krijgt, worden toegepast in de geïntegreerde projecten. In het tweede bachelorjaar werk je aanzienlijk meer vakoverschrijdend.

3de Bachelor: verbreden en stage

Tijdens het derde bachelorjaar wil je de afstand tussen de wereld van de game designer en de gebruiker/het werkveld zo klein mogelijk maken. Je gaat als voorbereiding op het masterjaar zelf op onderzoek uit. Wat moet je weten om als ontwerper aan de slag te gaan? En – belangrijker misschien – hoe kom ik dat te weten?

Je krijgt thematische modules (waarin jij als designer games ontwerpt voor verschillende contexten) en verwerft inzicht in entrepreneurship, marketing en project management. Je kan ook kiezen voor een Erasmusuitwisseling om je internationale ervaring te verrijken. Op het einde van je Bachelor volg je een werkstage van 12 weken waarbij je ervaring opdoet en je skills en vaardigheden toetst in een professionele context.

Master: onderzoeken en ontwerpen van ervaringen

In het masterjaar stippel je een eigen praktijkgericht onderzoekstraject uit en realiseer je een innovatief gameproject. Daarvoor maak je zelfstandig keuzes. Je kan je kennis en inzicht verder aanscherpen in onderzoeksgerichte modules en ondersteunende labs. Tijdens je persoonlijk traject krijg je ondersteuning van een docententeam dat actief is in verschillende onderzoeksprojecten. Een Master CMD Game kan zich vlot oriënteren in een snel veranderende wereld van technologische ontwikkelingen en kan deze ontwikkelingen vertalen in games die kunnen ingezet worden binnen verschillende contexten. 

Schakeljaar

Heb je al een andere opleiding in grafische vormgeving, multimedia, communicatie, marketing, ICT, journalistiek, productdesign, audiovisuele of beeldende kunsten achter de rug en wil je je verder verdiepen in Communicatie- & Media Design? Via het schakeljaar kan je in één jaar doorstromen naar het masterprogramma van hetzij interaction design, hetzij game design.
Een overzicht van het schakelprogramma voor Game Design vind je op de de pagina van het schakeljaar (via link hierna).
Lees meer >

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by