Erasmus+ (2014-2020) is de opvolger van het Life Long Learning Programma (LLP, 2007-2013) van de Europese Commissie. Met Erasmus+ wil de Commissie de samenwerking op het vlak van onderwijs tussen verschillende doelgroepen (hoger onderwijs, volwassenenonderwijs, schoolonderwijs, informele leertrajecten, ...) promoten.

De belangrijkste doelstellingen van het programma zijn:

  • het terugdringen van de hoge werkloosheid, vooral bij jongeren;  
  • ervoor zorgen dat jongeren de nodige competenties verwerven om in een democratische maatschappij een actieve rol te kunnen opnemen.

Belangrijke aandachtspunten binnen Erasmus+ zijn:

  • erkenning van vaardigheden en kwalificaties verworven in formele of niet-formele leeromgevingen;
  • verspreiding van projectresultaten;
  • vrije toegang tot alle pedagogisch materiaal, documenten en media die via Erasmus+ worden ontwikkeld;
  • internationale dimensie;
  • meertaligheid;
  • rechtvaardigheid en inclusie;
  • bescherming en veiligheid van deelnemers.

Erasmus+ is een concretisering van een aantal beleidsdocumenten van de Europese Unie:

LUCA School of Arts is bovendien houder van een ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) en heeft in het kader van haar Erasmuswerking ook een EPS of Erasmus Policy Statement onderschreven. Deze Erasmus Policy Statement vind je onderaan de pagina.

Alle informatie over Erasmus+ is terug te vinden op de volgende website: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm 

Externe linken met meer informatie over:

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by