Doctoraatsverdediging

Algemene voorwaarden

Vooraleer de doctorandus/a de toelating krijgt om het proefschrift in te dienen en openbaar te verdedigen moet de doctoraatsopleiding succesvol zijn afgerond. De doctorandus/a kan de doctoraatsopleiding pas voltooien indien alle elementen zijn volbracht:

  1. het schrijven van ten minste één wetenschappelijke publicatie op internationaal niveau of een gelijkwaardige realisatie op internationaal niveau. Onder een publicatie op internationaal niveau wordt verstaan: een gereviewde bijdrage (tijdschriftartikel, bijdrage in een boek, conferentieproceeding, octrooi, ontwerp) over het eigen onderzoek en geschreven in de forumtaal van het vakgebied. De bijdrage is gericht op een internationaal publiek. Om de doctoraatsopleiding succesvol te kunnen afronden, moet de bijdragegepubliceerd zijn of aanvaard zijn voor publicatie,
  2. het geven van ten minste twee seminaries, hetzij over het eigen doctoraatsonderzoek, hetzij over een meer algemeen thema,
  3. het geven van ten minste één mondelinge of poster presentatie op een internationaal wetenschappelijk congres,
  4. het volgen van ten minste één seminariereeks of opleidingsonderdeel specifiek georganiseerd voor doctorandi/ae, Meer info.
  5. het volgen van het opleidingsonderdeel ‘Scientific integrity for starting PhDs’ tijdens het eerste jaar van de doctoraatsopleiding. Het volgen van het opleidingsonderdeel ‘Scientific Integrity for starting PhD’s’ is verplicht voor doctorandi/ae waarvan de doctorale periode van start ging tijdens of na het academiejaar 2014-2015.
  6. het jaarlijks hebben gerapporteerd over de voortgang van het doctoraatsonderzoek.

De doctorandus/a kan op onderstaand activity report aangeven op welke wijze aan de voorwaarden werden voldaan. Op basis van deze rapportering beslist de doctoraatscommissie of de doctorandus/a de doctoraatsopleiding voltooid heeft.

Hoe aanvragen?

Ten laatste vier maanden voor de datum waarop de doctorandus/a het doctoraat wenst te verdedigen dient zijn/haar promotor een schriftelijke aanvraag tot verdediging, samen met het ingevulde activity report, in bij de voorzitter van de doctoraatscommissie, Veerle Van der Sluys. In dat formulier staat:

  • Dat de begeleidingscommissie (promotor, copromotoren, andere leden) positief advies geeft om te verdedigen en dat dit advies gebaseerd is op de evaluatie van het proefschrift en het concept van de artistieke presentatie
  • Een voorstel van juryleden
  • Waar en wanneer wordt verdedigd (openbare verdediging en presentatie van artistieke realisaties), inclusief het uur

Het proefschrift en de artistieke of ontwerpmatige presentatie moet toelaten om de kwaliteit van het doctoraatsonderzoek te beoordelen. Naar vorm en inhoud zijn er geen algemene regels buiten de kwaliteitsvereisten.

Aansluitend geven de doctoraatscommissie en de rector van de KU Leuven al dan niet de toestemming om het doctoraat te verdedigen. De doctorandus/a wordt daarvan op de hoogte gebracht door de medewerkers van de dienst onderzoek. Voor verdere vragen kan u steeds contact opnemen met Monia Kennes.

Downloads

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by