Doctoraatsprojecten

LUCA - Faculteit Kunsten streeft ernaar om op het terrein van het artistieke en ontwerpmatige onderzoek te behoren tot de uitmuntende centra van Europa en de wereld. Daartoe richt het onderzoekseenheden op waarin studenten en docenten zich in alle domeinen van de kunsten kunnen bekwamen en zich ontwikkelen tot internationaal gerichte kunstenaars en ontwerpers. Door het stimuleren en ontwikkelen van doctoraten in de kunsten wil LUCA - Faculteit Kunsten jonge artistieke en ontwerpmatige onderzoekers aantrekken die haar onderzoek en onderwijs helpen versterken en verder ontwikkelen.

Gelet op de nood aan het opbouwen en bundelen van disciplinaire expertise in al zijn studiedomeinen (muziek en drama, audiovisuele en beeldende kunsten, design) vervult LUCA - Faculteit Kunsten een belangrijke rol in het aantrekken van onderzoekers, docenten en studenten met hoge bekwaamheid en ambitie.

Contact: dieter.devlieghere@kuleuven.be

Doctoraatsprojecten

Afgewerkte doctoraatsprojecten

Nieuws doctoraten

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by