Docenten Voortgezette Studies Muziek

De docenten die je begeleiden staan zelf in de praktijk. Ze zijn actief als muzikant en begeleiden je wekelijks anderhalf uur in je praktijk. Bovendien zal je deelnemen aan twee masterclasses met externe gastdocenten die een internationale renommee hebben.​

Onderzoeksbegeleiding

De onderzoekscomponent van het curriculum is sterk verbonden met jouw muzikale praktijk. Het is geenszins de bedoeling om van jou een uitvoerder-musicoloog te maken, maar wel een uitstekende vertolker die zijn artistieke praktijk op overtuigend (artistiek) onderzoek baseert.

Om dat doel te verwezenlijken krijg je naast jouw artistieke begeleider ook een onderzoeksbegeleider. Die stippelt een onderzoekstraject op maat uit vertrekkend van jouw beginsituatie en in functie van jouw artistieke studieprogramma en interesse. Hij volgt jouw hele artistieke onderzoekstraject van nabij op en stuurt bij waar nodig.

De onderzoeksbegeleiders zijn kunstenaars met ervaring in artistiek onderzoek. In sommige gevallen kan jouw docent ook je onderzoeksbegeleider zijn.

 

 

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by