The Divided Body

'The Divided Body’ is de eigenzinnige bijdrage van LUCA School of Arts aan het stadsbrede Vesaliusproject. Drieëndertig kunstenaars ontsluiten nieuwe invalshoeken over het lichaam in een tentoonstelling waar gevestigde waarden het talent van morgen ontmoeten. ‘The Divided Body’ verhaalt over het oppervlak en snijdt diep tot aan de grens waar leven en dood elkaar raken. Op het programma onder meer een tentoonstelling en een symposium.

Predikherenkerk, de kerk van Primus

De Leuvense Predikherenkerk is het podium van het gebeuren. Het monumentale gebouw is symbolisch dermate geladen dat ze een tweede lezing van de getoonde werken mogelijk maakt en een bijkomende dimensie geeft aan de tentoonstelling. De tentoonstelling maakt immers ten volle gebruik van de architectuur van de kerk. Naast het schip en de sacristie wordt ook het aanpalende dormitorium aangewend. Hierdoor laat de tentoonstelling zich lezen als een samengesteld lichaam.

De historiek van de kerk versterkt het centrale thema nog verder. Jan Primus, hertog van Brabant, begroef er zijn ouders, maar liet het hart van zijn moeder in Hertoginnedal als relikwie begraven. Het is een van de vele referenties in de tentoonstelling naar de titel van de tentoonstelling.

Sint-Lukasgalerie
KU Leuven
M-Museum Leuven
Erfgoed Vlaanderen
30CC
KU(N)ST Leuven
Brouwerij Haacht

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by