Ontwerpen

• Ontwerpen 1

Tijdens het eerste semester maakt de student kennis met nieuwe begrippen en werkmethoden. Hij/zij leert deze binnen kleine oefeningen hanteren en toepassen. Tijdens het tweede semester moet de student deze ontwerponderdelen gecombineerd toepassen. Door de studenten aan te moedigen om aangemoedigd om out-of-the box te denken en ontwerprisico’s te nemen, leren we ze om het stereotiepe denken los te laten en op een verkennende manier te ontwerpen. Falen mag : als je maar uit je fouten leert. Ontwerpen als een jaaropleidingsonderdeel geeft de student de ruimte om niet op elke ontwerpopdracht definitief afgerekend te worden, waardoor hij/zij meer gedurfde standpunten zal innemen.

• Ontwerpen 2

De aanpak en principes uit het eerste jaar blijven behouden in het tweede jaar. Daarnaast maakt de student kennis met verschillende ontwerpmethoden eigen aan diverse ontwerpopdrachten: branding, privé-interieur, scenografie, meubel/product, publieke commerciële/socio-culturele ruimte. De student krijgt hier de kans om uit te zoeken welke ontwerpopdrachten hem/haar het best liggen.

• Bachelorjaar

Het ontwerpen in de derde opleidingsfase (Ontwerpen Onderzoek en Ontwerpen Realiseren) is semestrieel: de student ontwikkelt aanvankelijk nog specifieke ontwerpaspecten die hij/zij zal moeten inzetten bij de bachelorproef (synthese-oefening) in het laatste semester. Bij Ontwerpen-onderzoek wordt vooral gefocust op onderzoek voorafgaand aan een ontwerp en bij Ontwerpen-Realiseren focust op ontwerpen aan de hand van proefmodellen op ware grootte. De Bachelorproef omvat het volledige laatste semester en is een synthese-oefening waar alle verworven competenties, opgebouwd gedurende de hele opleiding worden ingezet.

Ontwerptools

Ontwerptools ondersteunt het opleidingsonderdeel ontwerpen. De student verwerft er de kennis en vaardigheden die hij/zij gelijktijdig moet toepassen in het opleidingsonderdeel ontwerpen : plantekenen, maquettebouw, ergonomie, kleur, licht en analyse-oefeningen. Tekenen (met de vrije hand) en digitaal tekenen zijn tijdens de eerste semesters onafhankelijke opleidingsonderdelen waar de student de basisbeginselen aangeleerd wordt, met de bedoeling deze vaardigheden meteen te integreren in de ontwerpateliers. Bij Mixed-media worden analoge en digitale teken- en beeldvormingstechnieken verder ontwikkeld en gemengd toegepast, om ze nadien aan te wenden bij zowel 2d- als 3d presentatietechnieken als portfolio.

Contextualiseren

Contextualiseren 1 biedt een algemene cultuurhistorische kapstok waarbij het begrippenkader en de belangrijkste culturele uitingen geplaatst en geduid worden. Contextualiseren 2 en 3 bieden belangrijke thema’s uit de historische ontwerp (architectuur-interieur-design) geschiedenis enerzijds en ontwerpthema’s uit de hedendaagse maatschappij. In Contextualiseren 4 wordt er gereflecteerd over sociologische, antropologische of filosofische thema’s en de rol van ontwerp en ontwerper binnen de maatschappij. Contextualiseren 5 nodigt de student uit om een keuze te maken uit een reeks lezingen, tentoonstellingen en voorstellingen betreffende actuele maatschappelijke tendensen, in functie van de bachelorproef.

Professionaliseren

Het zwaartepunt van de leerlijn professionaliseren ligt in de tweede helft van de opleiding en vormt een vervolg op de algemene werkveldverkenning die in de eerste helft aan bod komt. Stage: de opleiding biedt de student de keuze tussen 6 of 10 weken stage die hij/zij zelf kiest volgens eigen voorkeur en profilering. Buitenlandse stages worden sterk aangemoedigd. De zoektocht naar een stageplaats wordt ondersteund en de student leert te communiceren binnen het professionele veld. Binnen de leerlijn Professionaliseren komen verder aan bod : het samenstellen van een marktconform uitvoeringsdossier, marketing- en managementvaardigheden, mogelijkheden ivm vervolgtrajecten na het afstuderen.

Realiseren

De technische vakken zijn ondergebracht in de leerlijn Realiseren met een theoretisch en een praktisch luik. Constructie en Materialen 1, 2 en 3 bespreekt de constructie van ruwbouw, afbouw, interieurbouw en meubelconstructie samen met de bijhorende materialen. Technische installaties behandelt sanitair, verwarming, elektriciteit, verlichting, verluchting,… In Constructie en Materialen Praktijk 1, 2 en 3 leert de student op een verkennende manier omgaan met constructie en materialen en maakt kennis met de werkplaatsuitrusting. Hier wordt de verworven theoretische kennis toegepast : een ontwerp ‘op papier’ wordt uitgevoerd of getest en bijgestuurd. Omgekeerd kan op basis van proefmodellen op ware grootte een ontwerp juist ‘al doende’ tot stand komen.

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by