Bacheloropleiding Vrije Kunsten in Brussel

Artistieke vrijheid als credo

Het eerste jaar van de opleiding betekent niet alleen een introductie in basistechnieken en processen, onderzoeks- en leermethoden, maar ook een kritische bevraging en toetsing van de artistieke werkzaamheden. Je doorloopt verschillende modules en workshops die elk gewijd zijn aan een thema of opdracht. Hierbij kan een specifieke discipline als vertrekpunt dienen, maar ook een concept of methodiek. In het tweede jaar ligt de nadruk in het atelier meer op het vrije werk van de individuele student. Je wordt getraind in het zelfstandig uitzetten van een artistiek traject, met eigen accenten, onderzoeksvragen en procesbenaderingen. Daarnaast wordt er gewerkt aan collectieve projecten. Het derde jaar van het atelier staat in het teken van ontmoetingen en ervaringen in het kader van internationale uitwisselingen. Je werkt naar de bachelorproef toe die plaatsvindt aan het einde van het jaar. Hierbij bereik je het artistiek niveau van een beginnend autonoom kunstenaar.

Tijdens de opleiding word je begeleid door een divers team van docenten met expertise in schilderkunst, vrije grafiek, sculptuur, mixed media, video, film, foto en tekenen. Als student heb je toegang tot alle werkplaatsen en technische faciliteiten, van grafische technieken (zoals zeefdruk en lithografie) over metaal- en houtbewerking tot video- en audiomontage.

In het atelier kan ook interdisciplinair of conceptueel worden gewerkt. Zo kan je je vrij oriënteren binnen het hele veld van de vrije kunsten en stapsgewijs een eigen positie ontwikkelen. Je neemt deel aan een breed scala van collectieve evenementen: workshops, atelierbezoeken door kunstenaars of andere professionelen uit het artistieke veld, tentoonstellingsbezoeken en binnen- en buitenlandse reizen.

Naast de atelierpraktijk volg je een aantal theorievakken, zoals kunstgeschiedenis, filosofie en kunsttheorie. Daar verrijk je je kennis van de moderne en hedendaagse kunst en leer je kritisch reflecteren over de positie van de kunstenaar en de maatschappelijke context van de kunst. Theorie en praktijk worden zoveel mogelijk in samenhang beschouwd. 

 

 

Bacheloropleiding Vrije Kunsten in Brussel

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by