Heb je een fascinatie voor textiel, een drive tot creëren en wil jij je de beeldtaal van textiel eigen maken? Dan biedt de afstudeerrichting Textielontwerp jou een uitdagende onderzoeksomgeving naar de boeiende veelzijdigheid van dit medium.

In die zoektocht naar experiment, innovatie en je eigen taal staat het artistieke proces en je persoonlijke ontplooiing steeds centraal. Het atelier textiel leidt op tot eigenzinnige ontwerpers/kunstenaars met een eigen stem.

Textiel als cross-over tussen kunst en design

Vanuit een breed perspectief ontdek je de wereld van de textielvormgeving. We kijken en werken binnen het gebied van kunst en design en de cross-overs daartussen. Er is ruime voor een vrije benadering.

Je leert over materialen, technieken en hun uitdrukkingsmogelijkheden, maar ook over de plaats van textiel als drager van culturele waarden en betekenissen. Je leert je ideeën visualiseren en de kwaliteiten van textiel om te zetten naar eigenzinnige ontwerpen, beelden en producten, zowel twee- als driedimensionaal. Je bekwaamt je niet alleen in de traditionele (o.a. weven, breien, zeefdrukken en borduren) maar ook in de nieuwste technieken.Je leert concepten ontwikkelen en de samenhang tussen idee, materie en beeld toe te passen. Het ontwerpproces gaat daarbij niet alleen over functionaliteit, maar evenzeer over historisch bewustzijn, emoties, actualiteit en over de rol van de ontwerper/kunstenaar in een steeds veranderende samenleving. Op een speelse wijze moedigen wij je aan om de geijkte paden te verlaten en vernieuwende grensgebieden op te zoeken.

De werksfeer in het atelier wordt gekenmerkt door onderzoek, experiment, engagement en een permanente dialoog over de taal van textiel in al zijn gedaantes. Een open en kritische houding waarin doen en denken elkaar beinvloeden is essentieel. Je eigen fascinaties vormen de rode draad en leiden naar je eigen onderzoekstraject in het derde jaar. In alle vrijheid ontwikkel je een persoonlijke beeldtaal en visie en leer je jezelf te positioneren. Zo bepaal je welke richting je in de master en in de toekomst wilt uitgaan.

Profiel

Als student Textielontwerp heb je een sterke affiniteit en fascinatie voor de wereld van textiel. Je hebt aandacht en een gevoeligheid voor materie, kleur, vorm, tactiliteit, stuctuur en textuur. Je bent creatief en hebt een lust om te creëren. Naast de materie ben je geïnteresseerd in kunst en cultuur en de rol van textiel in de samenleving. Je hebt de ambitie om de textiele beeldtaal te onderzoeken, eigen te maken en te ontwikkelen naar een eigen signatuur. Eigenzinnigheid, engagement en een open kritische houding zijn onontbeerlijk in de compexiteit van het artistieke proces en in de latere profilering als ontwerper/kunstenaar in steeds veranderende tendensen.

Major-Minor

In het tweede en derde bachelorjaar kan gekozen worden om de atelierpraktijk (major) te verruimen met inhouden en begeleiding uit een ander atelier binnen de Beeldende Kunsten (minor). Zo sturen onze studenten hun eigen leertraject, monodisciplinair of crossdisciplinair.

Bacheloropleiding Textiel/Gent

Bekijk het werk van onze afgestudeerden

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by