Bacheloropleiding Fotografie op C-mine Genk

ART DIRECTION & PRODUCTION DESIGN

Een unieke opleiding

Je ontdekt het medium fotografie als een tool voor storytelling en individuele expressie. Deze opleiding is uniek omdat fotgrafie en vormgeving erin samenkomen. Naast fotografie leer je nog andere media gebruiken, zoals film, grafische vormgeving, mixed media, video-arts, fashion film, boekontwerp, VR, drones, ... Als student krijg je de kans om met verschillende genres te experimenteren, van mode over landschap tot portret en stilleven. Zo ontwikkel je je eigen beeldstrategie en werkmethodiek als storyteller. Je regisseert alles achter én voor de lens.  Van licht, kleur, decor tot kostuum. Je wordt individueel begeleid en aangemoedigd om te experimenteren en een uniek auteurschap te ontwikkelen binnen het terrein van de visuele communicatie.

Je werkt ook met andere beeldende, audiovisuele, digitale en hybride media. Dit binnen je eigen artistieke realisatie maar ook  toegepast op een opdracht voor het werkveld. Onze afdeling leidt studenten op tot zelfstandige, artistieke en innoverende fotografen, beeldenmakers, art directors of production designers die hun kennis en kritisch inzicht in het theoretische of kritische discours. Aan het einde van je opleiding ben je in staat zelfstandig en in teamverband visuele en audiovisuele producten, onderzoek of diensten te leveren op niveau van de beginnende professional.

1e Bachelor Fotografie: de observatiefase (inleidend niveau)

In het eerste jaar staat het ‘leren zien’ centraal: het gericht observeren, de ontwikkeling van een kritische blik, het inzicht hebben en aanwenden van een  esthetische en fotografische beeldtaal en vormgeving. We stimuleren je eigenzinnige houding en experimenteerdrang in projecten. Het accent ligt enerzijds op de technische aspecten en anderzijds op de inhoudelijke aspecten van de fotografie. Van bij de start van de opleiding werken we aan de ontwikkeling van een eigen artistieke visie. De projecten in dit jaar eerste jaar gaan vooral over de observatie van maatschappelijk relevante thema’s. Je ontwikkelt vaardigheden en verwerft kennis door theoretisch methodologisch onderzoek over een actueel thema om dit vervolgens als concept voor een fotografisch beeld in te zetten.

2e Bachelor Fotografie: de evolutiefase (verdiepend niveau)

In het tweede jaar ligt de nadruk op het verruimen van de beheersing van de technieken en de beeldtaal van de fotografie. Er wordt naast documentaire fotografie veel aandacht besteed aan toegepaste domeinen zoals portretten, reportage, reclame- en architectuurfotografie. Verder is er aandacht voor digitale media. Je zal vrij experimenteren en wordt daarbij individueel begeleid. Zo ontwikkel je een persoonlijke visie van wat een (fotografisch) beeld kan zijn. Je kan onderzoek verrichten om zo tot een onderbouwd idee te komen en je ontwikkelt een beeldstrategie waarbij de focus ligt op concept, context en werkmethodiek.

3e Bachelor Fotografie: de optimalisatiefase (gevorderd niveau)

De verschillende fotografische invalshoeken worden verder geoptimaliseerd en geprofessionaliseerd. Je past dit nu toe in projecten voor derden en in je autonoom werk. De aangewende digitale media geven een extra dimensie. Na onderzoek bepaal je een concept waarin duidelijk je eigen standpunt t.o.v. het thema zit vervat. Onderzoek, conclusie en vernieuwende beeldvertaling worden door middel van wisselwerking tussen praktijk en theorie versterkt. Het concept wordt naar een fotografisch beeldstrategie vertaald waarbij het verhalend karakter van de beelden essentieel is. De hele fotografische workflow, van onderzoek, naar productie en presentatie staat centraal. 

Je eigen stijl en visie

In de afstudeerrichting Fotografie van campus C-mine Genk ontwikkel je een eigen stijl en visie. Je leert verhalen vertellen, of het nu binnen de toegepaste kunsten of binnen de creatieve industrie is. Van mode tot architectuur, van film tot design, van muziek tot reclame, niets ontsnapt aan je lens. Tijdens de opleiding ontdek je het medium fotografie als een vorm van storytelling, een belangrijke tool voor individuele expressie. De opleiding geeft je als student de mogelijkheid om te experimenteren binnen de verschillende genres (mode, reclame, architectuur, stilleven, landschap, portret, reportage, documentaire ...) om zo je eigen beeldstrategie en werkmethodiek te ontwikkelen als storyteller.

Je wordt individueel begeleid, gestimuleerd en gemotiveerd om uitgebreid te experimenteren met het medium. Dit experiment stelt je in staat een uniek auteurschap te ontwikkelen binnen het terrein van de visuele communicatie. De raakpunten en verschillen met andere media zoals beeldende, audiovisuele en digitale kunsten komen aan bod: enerzijds als artistieke realisatie en anderzijds als toepassing in opdracht voor het werkveld.

Onze afstudeerrichting leidt studenten op tot zelfstandige, artistieke en innoverende fotografen of beeldenmakers met een grondige kennis en kritisch inzicht in het theoretische of kritische discours. 

Bacheloropleiding Fotografie op C-mine Genk
Ellen Heymans
Bacheloropleiding Fotografie op C-mine Genk
Bacheloropleiding Fotografie op C-mine Genk
Joery Erna
Bacheloropleiding Fotografie op C-mine Genk
Boumediene Belbachir
Bacheloropleiding Fotografie op C-mine Genk
PieterJan Luyten

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by