Bacheloropleiding Beeldende Vormgeving

Visuele communicatie voor creatieve doeners

 

In de professionele bacheloropleiding Beeldende Vormgeving krijg je alles mee over visuele communicatie. In elk van onze studio’s, Grafische, Digitale, Reclame, Brand&Packaging en Still, leer je projectmatig werken en naar creatieve oplossingen zoeken voor concrete problemen. Praktijkvakken zoals Tekenen, Cross Media en theorievakken als Kunst, Economie en Communicatie zorgen voor de nodige brede vorming en bereiden je voor op je latere carrière.

In het eerste jaar wordt de basis gelegd. Je maakt op een intensieve manier kennis met beeld, typografie, fotografie, compositie, verhoudingen en diverse media. Zo ontdek je de veelzijdigheid van de visuele communicatie. Je leert opdrachten interpreteren, concepten ontwikkelen en concretiseren. Het begin van het tweede semester is oriënterend dankzij een introductie in één van de vier studio’s.

Het tweede jaar gaat dieper in op de eigenheid van de gekozen studio. Je krijgt de kans extra horizonten te verkennen in de modules Video, Foto of Experiment. In deze laatste module wordt je creatieve geest op een onorthodoxe manier gestimuleerd. In het opleidingsonderdeel ‘project’ word je aangemoedigd om zelfstandig concrete en echte projecten te realiseren op vraag van het werkveld of om deel te nemen aan internationale projecten en wedstrijden.

In het derde jaar ligt de focus op je toekomstige carrière. Tijdens je stage krijg je de kans om jouw kennis in de praktijk te toetsen en extra ervaring op te doen. Kers op de taart is de bachelorproef! Het is een visuele presentatie van je verworven kennis, vaardigheden en attitudes. Het is de bekroning van je studie en het ideale visitekaartje om te solliciteren.

Meer dan creativiteit alleen

 

Creatieve opdrachten tot een goed einde brengen vergt meer dan een creatieve ziel. De brede vorming aangeboden in de diverse opleidingsonderdelen bereidt je voor op een goede start na de school. Mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden zijn essentieel; niet alleen voor je projecten, maar ook voor andere opleidingsonderdelen als Stage en Bachelorproef. Daarnaast leer je oog hebben voor doelgroepanalyse, klantenservice, budget en timing. Het opleidingsonderdeel Tekenen leert je om snel een idee te kunnen visualiseren. Het opleidingsonderdeel Cross Media zorgt daarbij voor een stevige ondersteuning. Er worden tools aangereikt, zowel digitaal als analoog, die jou helpen om je project te realiseren. Het volledige Adobe Cloud pakket zit trouwens vervat in je (extra) studiegeld. Experten uit het werkveld helpen jou verder op weg in diverse workshops. Tijdens je creatieve opdrachten leer je bovendien doelgericht en in team werken. Zelfstudie wordt gestimuleerd én gehonoreerd. Zo bieden we o.a. toegang tot gerenommeerd online learningtool Lynda.com. De tool staat erg hoog aangeschreven en dat is helemaal terecht. Ondertussen wordt jouw zin naar en kennis van ondernemerschap aangescherpt door praktijkvoorbeelden, events en input van externen. Binnen de leerlijn contextualisering wordt jouw referentiekader continu verbreed en verscherpt. In dit traject stimuleren we het kritisch en associatief denken buiten de reeds gekende kaders in de opleidingsonderdelen ‘‘filosofie & ethiek’, ‘kunstgeschiedenis’, ‘kunstactualiteit’, ‘kunst en maatschappij’ en ‘culturele thema’s’.

De relatie vormgever-maatschappij en het bewustzijn van de invloed van de vormgeving binnen diverse culturen wordt grondig verkend. Bovendien helpen medium gerelateerde opleidingsonderdelen  zoals ‘geschiedenis van de typografie’ en ‘analyse van de beeldcultuur’ bij het verwerven van inzichten, specifiek in het domein van de Beeldende Vormgeving.

 

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by