Een persoonlijke beeldtaal creëren

In de afstudeerrichting Fotografie van campus Sint-Lukas Brussel leer je een eigen artistieke beeldtaal ontwikkelen.

Je verwerft zowel de nodige technische en artistieke vaardigheden als de onderzoekende nieuwsgierigheid die je in staat stellen om de professionele kunstwereld aan het eind van jouw traject het hoofd te bieden. Deze spannende ontdekkingstocht laat je de fotografie in al haar facetten kennen. Analoge en digitale fotografie komen hierbij gelijkwaardig aan bod, alsook de positionering van je werk in een hedendaags fotografisch kunstenlandschap.

Je wordt begeleid door een team van docenten met internationale faam. In dialoog met hen en je studiegenoten leer je je keuzes steeds beter formuleren om te komen tot een zowel technisch als inhoudelijk sterk onderbouwde praktijk.

Multi-disciplinair

De werking van verschillende types camera’s, printtechnieken, digitale beeldverwerking, inzicht in presentatiemogelijkheden en andere artistieke vaardigheden krijg je aangeleerd in modules. Zelfstandig werken wordt daar afgewisseld met groepsbesprekingen waarbinnen je je vorderingen, twijfels en eureka’s met je medestudenten en docenten kan delen. In de projecten krijg je de kans een persoonlijk werk te realiseren, waarbij de begeleidende docenten functioneren als klankbord, niet als opdrachtgevers.

De onderzoeksateliers scherpen dan weer je onderzoekende attitude aan als wezenlijk onderdeel van de fotografische praktijk. Het zijn een soort laboratoria waarin je door te experimenteren, te overleggen, eens te mislukken en opnieuw te proberen, steeds zelfstandiger leert werken.

Om je inzicht en een kritische geest continu aan te scherpen bieden we ook een divers en uitgebreid aanbod van vakken over de geschiedenis van en theorievorming rond fotografie en kunst. Je artistieke parcours wordt gevoed door een theoretische ondersteuning die direct aansluit bij je praktijk als fotograaf en kunstenaar.

Onze opleiding bezorgt je niet enkel een stevige artistieke identiteit maar ook de nodige vaardigheden om je in een professionele kunstenwereld verder en zelfstandig te profileren.

Bekijk de portfoliopagina's van onze afgestudeerden

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by