In de opleiding Drama leer je teksten te spelen en te maken met een stevige technische en theoretische kennis. Je kan er terecht voor een brede en veelzijdige opleiding die je voorbereidt op een artistieke carrière op het podium of in de televisie- en filmwereld. Je wordt er niet alleen opgeleid tot een artiest die vakkundig een tekst kan vertolken en ensceneren, maar ook tot een artiest met een eigen stem in het podiumlandschap.

Klemtoon op 'tekst'

Tekst, in de brede zin van het woord, is het fundament van onze opleiding. Leren om tekst te doorgronden, te interpreteren en te maken is net zo belangrijk als het spelen en het ensceneren ervan. Tijdens tekstanalyse leer je om tekst inhoudelijk te onderzoeken. In teksttraining hoe die inhoud te communiceren. In de praktijk- en spelmodules leer je omgaan met die kennis en hoe de betekenis te communiceren naar je publiek.

Je leert ook ‘tekst maken’. Het gaat hier om meer dan louter teksten schrijven. Ook scenografie, muziek en conceptontwikkeling komen hierbij aan bod. Hierdoor ben je meer dan een vertolker of een schrijver van een tekst, je bent een maker die eigen ideeën, standpunten en ervaringen eigenzinnig kan inzetten in een voorstelling in een hedendaagse stijl. 

De opleiding zelf verloopt gefaseerd en modulair. De opdrachten nemen hierbij in complexiteit toe en gaandeweg word je meer en meer verantwoordelijk voor je eigen artistiek discours. Ook het accent verschuift. In het begin ligt de klemtoon op het spelen, op verdieping en continuïteit. Nadien verlegt de focus zich naar het maken en de ontwikkeling van een eigen stijl en visie.

Techniek en theorie fundament voor je artistieke ontwikkeling

Tijdens de opleiding vormt het ambacht, een goede technische en theoretische basis, de noodzakelijke voorwaarde in je artistieke ontwikkeling. Je leert je lichaam, stem en spraak beter gebruiken. Vakken als literatuur- en theatergeschiedenis, tekstanalyse en dramaturgie leveren inzichten op die worden toegepast in de praktijkvakken waarmee ze nauw in verband staan.

Onze troeven?

De opleiding Drama heeft ook een praktijkruimte in het OPEK. Het Openbaar Entrepot der Kunsten is een plaats waar theatermakers, kunstenaars en studenten elkaar ontmoeten. Voor de studenten is de OPEK een vrijplaats waar ze aan hun eigen artistiek traject bouwen. Daarnaast doe je als student veel boeiende ervaringen op door onderzoeksprojecten. 

Lees meer >

 

Bachelor Drama
Bachelor Drama
Bachelor Drama
Bachelor Drama
Bachelor Drama
Bachelor Drama
Bachelor Drama
Bachelor Drama
Bachelor Drama
Bachelor Drama
Bachelor Drama
Bachelor Drama

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by