Art, Space & Context

Marc De Blieck

De onderzoeksgroep vertrekt vanuit een spanning tussen het publieke en de autonomie in de hedendaagse kunst. Het “publieke” benaderen we daarbij als een dynamisch onderwerp van artistieke praktijk, als een gesprek over “het beeld als publieke ruimte”, “het gemeenschappelijke”, “verantwoording en verantwoordelijkheid”, “een plaats  waar de conventies van de kunst niet gelden”, “een mentale ruimte”, “a democracy that works only by brushing democracy aside” (J. Rancière), “een landschap”.

Concrete aspecten die in onze bevraging van “het publieke” centraal staan, zijn o.a.: de spanning tussen presenteren en participeren, de fase waarin een kunstwerk operationeel wordt in een “Umgebung” of “Umwelt”, de relatie met een publiek en met de maatschappij.

De onderzoeksgroep gaat met andere woorden in op een brede reeks vragen over kunst en de wereld waarin ze bestaat, en dit op basis van 20ste- en 21ste-eeuwse artistieke en kunstkritische praktijken en concepten zoals participatie, het monument, autonomie, het publieke, situationele esthetiek, samenwerking, het podium, de gemeenschap, cureren, auteurschap, ruimtelijkheid en herinnering.

Onderzoekers:

Esther Venrooij, Filip Van Dingenen, Hans De Pelsmacker, Isolde Vanhee, Lucas Devriendt, Marc De Blieck, Philip Aguirre Y Otegui, Richard Venlet, Roel Kerkhofs, Sarah Késenne en Wim Lambrecht.

Blog: Art, Space & Context

Onderzoekers

Onderzoeksprojecten

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by