Afstandsonderwijs Fotografie Narafi

Zoek je naar een manier om fotografie te studeren in het hoger onderwijs en dit te combineren met een job?  Aan de LUCA School of arts – campus NARAFI - kan je nu fotografie studeren via een studietraject voor werkstudenten.  Op het einde van dit traject heb je een doorgedreven opleiding tot professioneel fotograaf gekregen en behaal je het diploma AVT: Fotografie (professionele bachelor).

Fotografie studeren terwijl je een job hebt.

Was het je grote droom om fotograaf te worden maar ben je met je studies en job toch een andere weg ingeslaan? Draai je al een aantal jaren mee in de arbeidsmarkt maar heb je ontdekt dat fotografie eigenlijk je grote passie is? Heb je misschien al een aantal jaren avondschool fotografie achter de rug maar wil je nog een versnelling hoger schakelen?

Het is nooit te laat om je dromen waar te maken!

In ons studietraject wordt het klassieke contactonderwijs vervangen door een combinatie van afstandsonderwijs, digitaal onderwijs, zelfstudie en opdrachtgestuurd onderwijs. 

Ons werktraject is specifiek bedoeld voor mensen die hun werk (halftijdse, deeltijdse of in sommmige gevallen een voltijdse job) willen combineren met een bacheloropleiding Fotografie. 

Je komt daarbij enkel voor de ateliers naar de campus.  Je volgt er dan samen met de studenten van de reguliere dagopleiding fotografie de praktijkateliers. De theorievakken dien je zelfstandig thuis te verwerven.  Alle beschikbare informatie wordt via de digitale leeromgeving Toledo doorgegeven en aangekondigd.

Voor elk opleidingsonderdeel is er een aparte handleiding voor werkstudenten. Daarin staat telkens aangegeven waar en onder welke vorm het bijhorende studiemateriaal wordt aangeboden en aan welke opdrachten je je als student moet verwachten. Daarnaast bevat de handleiding een planning voor het indienen van persoonlijk werk en een overzicht van de contactmogelijkheden.

Om in aanmerking te komen voor het studietraject voor werkstudenten via afstandsonderwijs moet je een attest of bewijsstuk kunnen voorleggen dat bevestigt dat je voor minstens 80 uren per maand (halftijds) tewerkgesteld bent of voor minstens 80 uren per maand een zelfstandige activiteit uitoefent. 

Als je niet aan deze voorwaarden voldoet, kun je uiteraard wel inschrijven voor het reguliere traject.  Ben je bijvoorbeeld een schoolverlater (indien je er net een andere studie hebt opzitten) en wil je fotografie studeren, dan kan je je dus inschrijven voor het reguliere traject.

Fotografie studeren via een flexibel werktraject, op maat van de student.

Naargelang jouw persoonlijke situatie kun je er ook voor kiezen om de opleiding te spreiden over 3 jaar, of over een langere periode. Zo heb je een lichter (lees: relastisch) programma.  Het gewicht van een programma druk je uit in studiepunten. 60 studiepunten komt neer op voltijds studeren en is quasi niet te combineren met een voltijdse job.  Zelfs studenten die 4/5de werken geven aan dat de werkdruk bij 60 studiepunten te zwaar is.  Daarom kan je kiezen voor het traject met jaarlijks 45 studiepunten (je doet dan 4 jaar over de opleiding in plaats van 3 jaar).

Hoe ziet de start van ons academiejaar er uit voor werkstudenten afstandsonderwijs? Je vindt het terug op de infopagina over de start van het werktraject aan Narafi.

 

Hierna volgt een overzicht van de meest gestelde vragen over ons werktraject, en een antwoord daarop.  Heb je echter nog een vraag na het lezen van die Q & A, contacteer ons dan gerust.

 

 

Q: Wat is “afstandsonderwijs/werktraject” in de opleiding Professionele Bachelor Fotografie van Narafi?

A: Ons werktraject laat toe om studenten, die deeltijds werken, een voltijdse opleiding (professionele bachelor) fotografie te volgen.  Op het einde van dit traject krijgt de student een bachelordiploma AVT:Fotografie.

De student krijgt in dit werktraject de mogelijkheid om alle theoretische vakken in onze opleiding van thuis uit te volgen.  Je hoeft dus geen theorielessen op school bij te wonen.  Alle studiemateriaal voor de theoretische vakken wordt online aangereikt om alles “vanop afstand” te kunnen studeren. 

De praktijkvakken (Ateliers) volg je wel mee met de reguliere   studenten.  Daarvoor dien je op school te zijn.

Q: Hoe lang duurt het werktraject?

A:  Ons afstandsonderwijs laat toe aan een student in het werktraject om zelf het studietraject en de bijhorende tijdsduur te bepalen, en dit in functie van de beschikbare tijd van de student.

We hebben enkele modeltrajecten uitgewerkt van 3, 4 of 5 jaar.  Zo kan zelf de tijdsduur kiezen, afhankelijk van de tijd die je beschikbaar hebt voor je studie.  Kies je voor een 3-jarig traject, dan heb je een “werklast” van 60 studiepunten. Dat komt neer op voltijds onderwijs en valt  te combineren met een halftijdse baan.  Werk je daarentegen 4/5de, dan lijkt het spreiden van de opleiding over 4 studiejaren of 5 studiejaren waarschijnlijk realistischer. 

We hebben een modeltraject van 4 jaar uitgewerkt. Je kan dat hier vinden.  Zoals reeds gezegd kan je er zelf voor kiezen om het traject sneller of trager af te werken.

We bepalen aan de start van het schooljaar samen met je jouw studietraject en welke vakken (theorie + ateliers) je welk schooljaar opneemt.  Daardoor zou de studie combineerbaar moeten zijn met andere opleidingen of professionele activiteiten.

Ter vergelijking: Voor reguliere studenten duurt een studie Fotografie aan Narafi 3 jaar (3 jaar van 60 studiepunten per jaar).

 

LET OP.  Onderschat het niet.  We herhalen nog eens wat we hierboven al schreven:

Voor reguliere studenten duurt een studie Fotografie aan Narafi 3 jaar (3 jaar van 60 studiepunten per jaar). 

Een werkstudent kan er voor kiezen om de opleiding te spreiden over 3 jaar, of over een langere periode. Zo heb je een lichter (lees: relastisch) programma.  60 studiepunten komt neer op voltijds studeren en is quasi niet te combineren met een voltijdse job.  Zelfs studenten die 4/5de werken geven aan dat de werkdruk bij 60 studiepunten te zwaar is.  Daarom kan je kiezen voor het traject met jaarlijks 45 studiepunten (je doet dan 4 jaar over de opleiding in plaats van 3 jaar). 

Indien je 45 studiepunten opneemt is een 4/5de job haalbaar, maar niet evident.  De meeste studenten die het traject volhouden hebben een deeltijdse job (3/5, halftijds) wanneer ze 45 studiepunten opnemen.  Je kan ook nog minder studiepunten per jaar opnemen (bijvoorbeeld 30), wat neerkomt op halftijds studeren.

 

Q: Hoeveel dagen per week moeten we op school zijn?

A: Dat hangt van je studietraject af.  Wat een studietraject is, hebben we hierboven besproken.

Kies je bijvoorbeeld om je studie in 3 jaar af te ronden, dan zal je alle ateliers moeten volgen.  Hierdoor zal je anderhalve dag per week op de campus aanwezig moeten zijn om de ateliers te volgen.  De theoretische vakken studeer je zelf van thuis uit, zoals we hierboven al toegelicht hebben.

Q: Op welke dagen van de week moeten we aanwezig zijn?

A: In het eerste jaar vallen de ateliers dit schooljaar op 3 dagen: maandag, woensdag of vrijdag.  Waarschijnlijk is dat volgend schooljaar ook zo, maar dat zal steeds bij het begin van een nieuw schooljaar gecommuniceerd worden.

We trachten je zo in te plannen dat je maar 2 van de 3 dagen moet komen. Zo zullen sommige studenten steeds op maandag en woensdag atelier hebben, andere zullen op maandag en vrijdag atelier hebben.  Tot slot zullen er werkstudenten zijn die enkel op woensdag en vrijdag ateliers zullen hebben.

Q: Welke ateliers kan ik het eerste jaar opnemen?

A:  De ateliers die je kan opnemen in het eerste jaar fotografie zijn“ Beeldende vorming”, “ Portret” en “Stilleven”.  

Volg je een traject van 3 jaar (duurtijd zoals de reguliere studenten), dan zal je anderhalve dag per week op school moeten zijn om die 3 ateliers te kunnen volgen.

Volg je een werktraject van 4 of 5 jaar (of langer, indien je dat wenst), dan zal je minder moeten komen voor je ateliers (omdat je maar 2 van de 3 ateliers opneemt in je eerste jaar).  De opleiding duurt dan 4 of 5 jaar (of langer, indien je dat wenst).  Dat betekent dan dat je je opleiding spreidt, waardoor het minder “zwaar” is en misschien gemakkelijker te combineren valt met privé en professionele activiteiten.

Q: Ik zoek naar een opleiding fotografie waar ik de praktijk (ateliers) in avondonderwijs volg, omdat ik mij overdag niet kan vrijmaken.  Bieden jullie de ateliers in avondonderwijs aan?

A: We bieden ook avondklassen aan voor de ateliers in het eerste jaar van de opleiding (1foto).  Dat wil zeggen dat je overdag nooit naar een atelier komt, maar alle ateliers in avondklas volgt. Concreet betekent dat we je op 2 avonden per week verwachten indien je het traject op 3 jaar wil volgen, en minder dan dat indien je je traject op 4 of 5 jaar wil afleggen.

De lessen in het avondonderwijs starten om 18.00h en lopen tot maximum 21.30h.  Mensen die met het openbaar vervoer komen, kunnen zeker nog thuis geraken via de MIVB en NMBS.

In het tweede en derde jaar is er geen avondonderwijs.  Studenten die in 1foto met avondonderwijs starten zullen in het tweede en derde jaar in dagonderwijs de ateliers moeten volgen.

 

Q: Ik kan, om professionele redenen, het eerste jaar nog geen vrij nemen en dus geen ateliers opnemen (ook niet in avondonderwijs).  Kan ik dan al starten met enkel de theorievakken, om dan nadien (in een latere fase) de ateliers op te nemen?

A: Het is zeker mogelijk om in 1 Foto te starten met enkel theorievakken en de praktijk later op te nemen. In het werktraject stellen we een programma op, op maat van de student. Als je niet van plan bent de praktijk vroeg of laat ook op te nemen, maar enkel theorie te volgen, schrijf je best in voor een creditcontract. Veel vakken komen hiervoor in aanmerking maar niet allemaal.

Q: Welke andere vakken zijn er nog?

A:  Een overzicht van alle vakken (opleidingsonderdelen) en de inhoud van de cursussen vind je hier: http://onderwijsaanbod.luca-arts.be/opleidingen/n/SC_52579197.htm#fasen=1,2,3&bl=all

Q: Moet ik dan nooit op andere momenten op school zijn?

A: De meeste examens en jury’s vereisen dat je op school bent.  Dat zijn enkele momenten per jaar.

Q: Wat met studiereizen, uitstappen, etc …

Uitstappen, zoals tentoonstellingen, lezingen, studiereizen, etc … kan je met de reguliere studenten meedoen indien je dat wenst.  Er wordt op voorhand gecommuniceerd dat er een groepsuitstap is naar een tentoonstelling, een festival, een lezing, etc ….. Lukt dat niet voor jou om op die momenten mee te gaan, dan gaan we je zeker niet verplichten om dan een dag of halve dag vrij te maken.  Je kan dan zelf, in je eigen vrije tijd, deze uitstap inplannen en uitvoeren. We verwachten wel dat je die dan ook effectief doet.  Maar daardoor moet je dus niet nog een extra dag vrij nemen (tenzij de uitstap tijdens een atelier zou vallen).

Q: ik wil graag de school – en de opleiding – bezoeken. Kan dat?

A: Uiteraard.  We nodigen je graag uit om ons te bezoeken op de open campusdagen en opendeurdagen.   Tijdens onze opendeurdag (zaterdag 11/05/2019 tussen 11h en 17h) kon je  onze campus leren kennen, onze ateliers in werking zien, rechtstreeks met de docenten in gesprek gaan en onze studenten bevragen over de studie AVT:Fotografie aan de campus NARAFI van de LUCA School of Arts.  We stellen dan onze campus open, leggen ons studieprogramma voor en kunnen je dan persoonlijk rondleiden en/of al je vragen beantwoorden.

Q: Wat kost een opleiding Fotografie aan Narafi?

A: Wij zijn gebonden aan de officiële studiegelden voor hoger onderwijs van de Vlaamse overheid.

Info over studiegelden vind je hier: http://www.luca-arts.be/studiegelden.  Het inschrijvingsgeld wordt berekend per opgenomen studiepunt.  Je kan voor jouw situatie uitrekenen hoeveel dat juist zal zijn.  Het gaat steeds om een vast gedeelteen een variabel gedeelte per opgenomen studiepunt.  

Indien je je dus bijvoorbeeld inschrijft in het 3-jarig werktraject en je alle vakken (theorie en ateliers) opneemt, dan neem je 60 studiepunten op.  Voor trajecten die langer duren zal je minder studiepunten per jaar opnemen en dus minder studiegeld per jaar betalen.

Naast de studiegelden vragen we nog een bijdrage voor de ateliers: het ateliergeld.  Daarmee heb je ook toegang tot onze goed uitgebouwde uitleendienst met professioneel fotomateriaal.

Q: Jullie hebben een uitleendienst voor fotoapparatuur.  Kan ik dan een heel jaar lang fotoapparatuur ontlenen?

A:  We hebben inderdaad een goed uitgebouwde uitleendienst.  Daarin zit professioneel fotomateriaal (camera’s, objectieven, flitsen, etc ….).  Studenten kunnen gedurende het hele jaar – via een reserverings- en beurtsysteem – materiaal ontlenen.

Hoewel we heel wat materiaal in de uitleen hebben zitten, kunnen we niet iedereen in de opleiding fotografie een heel jaar van alle materiaal voorzien. Je zal op termijn zelf voor je eigen materiaal moeten zorgen.

De uitleendienst gaat  voornamelijk om het ontlenen van materiaal om opdrachten buiten de lessen mee te kunnen doen en dit aan de hand van professioneel fotomateriaal.  Tijdens de ateliers zelf zal je ofwel met je eigen materiaal moeten werken (aangevuld met wat er in het atelier beschikbaar is, zoals de flitsen bij atelier portret) ofwel met alle materiaal in het atelier aanwezig (de camera’s in het atelier stilleven).

Q: Ik heb nog geen fototoestel, of ik heb enkel een eenvoudige camera.  Wat moet ik kopen voor ik kan starten?

A:  Ons advies is steevast: koop nog niets voor je aan onze opleiding begint.  Met een eenvoudige spiegelreflexcamera, voorzien van een standaard “kitlens”, kan je zeker starten.  Door gebruik te maken van onze uitleendienst kan je goed fotomateriaal testen, waardoor je snel een gefundeerde keuze zal kunnen maken over een eventueel nieuw aan te kopen fototoestel, objectief, flits, etc ….

Q: Ik ben al een heel aantal jaren afgestudeerd of werkende.  Als ik aan de opleiding begin, dan ga ik met jonge studenten moeten samenwerken of ateliers volgen.  Is dat wel te doen?  Ga ik niet verloren lopen tussen al dat jong geweld?

A: We merken dat dit voor beide partijen positief werkt.  Het jeugdig enthousiasme van 18-jarigen werkt aanstekelijk voor de mensen van het werktraject.  Omgekeerd merken we dat de maturiteit van studenten die al ervaring hebben met het bedrijfsleven afstraalt op de jonge studenten.

Bovendien ga je waarschijnlijk in contact komen met studenten met een leeftijd tussen 18 en 60 jaar, waardoor je zeker niet het gevoel zal hebben dat je een “vreemde eend in de bijt” bent. 

Heel af en toe hebben we bovendien een inschrijving van een gepensioneerd persoon, die enkele vakken (of het hele traject) komt volgen (via bijvoorbeeld een creditcontract).

Laat je leeftijd dus geen argument zijn om het niet te overwegen.

Q: Ik wil inschrijven.

A: Kom dan zeker naar onze opencampusdag en/of opendeurdag, gedurende dewelke je je kan inschrijven.

Q: De inschrijvingen voor het huidig schooljaar zijn al afgerond, maar kan ik nog starten?

A: Je kan instappen in het tweede semester, door dan al enkele theorievakken op te nemen die slechts 1 semester lopen (met name het 2de semester).  Dit zijn de "semestervakken" van het 2de semester.  Door dit te doen zal je volgend academiejaar een lichter programma habben.  Omdat ateliers en sommige theorievakken jaarvakken zijn, kan je niet halverwege het academiejaar instappen in de ateliers of die theorievakken.

Aarzel niet ons te contacteren voor bijkomende vragen.

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by