Meer info
Bekijk hier het studieprogramma van de bachelor Bouw (traject voor werkstudenten) op campus Sint-Lukas Brussel of vraag de brochure aan

Je kan de professionele bacheloropleiding Bouw ook volgen als werkstudent in een flexibel studietraject dat afgestemd is op het werkritme van je job. In dit studietraject wordt het klassieke contactonderwijs vervangen door een combinatie van afstandsonderwijs, digitaal onderwijs, zelfstudie en opdrachtgestuurd onderwijs.

Hiervoor ontwikkelden we verschillende tools. Zo kan je digitale lesopnames via het videolab volgen. Met vragen over de opleidingsonderdelen die je gevolgd hebt, kan je bovendien altijd terecht bij een docent tijdens de monitoraten.

Het studieprogramma is opgedeeld in vier fasen en acht semesters. In elk semester staat telkens een praktijkgebonden opleidingsonderdeel centraal. Vanaf academiejaar 2015-2016 kan er ingeschreven worden voor de eerste en de tweede fase. Het lesprogramma komt inhoudelijk overeen met de opleiding in dagonderwijs.

Contactmomenten en bijkomende begeleiding

Maandelijks is er een contactmoment voorzien op donderdagavond. Op die contactmomenten krijg je als student feedback over het ingeleverde werk en krijg je een nieuwe opdracht. Daarnaast is het mogelijk om via monitoraten bijkomende informatie in te winnen over de opleidingsonderdelen die via zelfstudie of via afstandsonderwijs werden gevolgd.

Voor elk opleidingsonderdeel is er een aparte handleiding voor werkstudenten. Daarin staat telkens aangegeven waar en onder welke vorm het bijhorende studiemateriaal wordt aangeboden en aan welke opdrachten je je als student moet verwachten. Daarnaast bevat de handleiding een aangepaste planning voor het indienen van persoonlijk werk en een overzicht van de contactmogelijkheden.

Naast de traditionele cursusnota's en de bijkomende informatie die via Toledo wordt aangeboden, zijn verschillende colleges volgbaar via filmopnamen.

Alle beschikbare informatie wordt via de digitale leeromgeving Toledo doorgegeven en aangekondigd.

Meer info

e bouw.sintlukas@luca-arts.be
t 02 250 11 91

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by